การใช้ ยาลดความอ้วน อย่างเหมาะสม

Click here to edit subtitle

การใช้ ยาลดความอ้วน อย่างเหมาะสม

การลดความอ้วน สามารถที่จะถูกเขียนออกไปได้ในหลายๆแนวทาง แต่จนแล้วจนรอดทุกๆเรื่องที่เขียนออกมาแล้วเกี่ยวกับ การลดความอ้วนนั้น มักจะกลับมาที่จุดเดียวกันเสมอ....จุดนั้นคือ การกิน

            ถ้าพูดถึงการกินอย่างถูกต้องแล้ว เราสามารถที่จะย้อนกลับไปยังชั้นประถม เมื่อตอนที่พวกเรายังศึกษาในหนังสือ ก.พ.อ. ได้ว่า สารอาหารที่มนุษย์ต้องการต่อวันนั้น ควรจะมีด้วยกัน 5 อย่าง (โปรตีน, คาร์โบไฮเดรต, วิตามัน, น้ำ และ ไขมัน) สารอาหารทั้ง 5 อย่างนี้ หากกินในสัดส่วนที่เหมาะสมต่อมื้อ และ ต่อวันแล้ว ให้เป็นตายร้ายดีอย่างไร ไม่มีทางที่ผู้บริโภคจะอ้วนได้ หากแต่ ยิ่งนับวัน วัตถุดิบทางธรรมชาติที่มีค่าเหล่านี้ กลับมีราคาแพงขึ้น และเมื่ออยู่ในสภาพแปรรูป (ที่ราคาถูกที่สุด และ เป็นที่นิยมมากที่สุด) แล้ว สารอาหารกลับยิ่งลดลงเข้าไปอีก และ ความอ้วน กลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องบริโภคอาหารที่ “ราคาถูก” แต่ “คุณภาพต่ำ” เหล่านี้ และ การลดความอ้วน ดูเหมือนกับความฝันที่เกินเอื้อม

เราสามารถที่จะใช้ ยาลดน้ำหนัก หรือ ยาลดความอ้วนได้ หากแต่ตัวยาที่เราใช้ จะไม่ควรเป็นพวกยาที่กล่าวอ้างเกินความจำเป็น หากแต่ยาลดน้ำหนักที่เราใช้ควรจะมีลักษณะส่วนผสมของ ไฟเบอร์ เป็นส่วนใหญ่ และการออกกำลังกายควบคู่ไปกับการใช้ยาคือส่วนที่สำคัญอย่างมากในการลดความอ้วนของเราด้วย